Information

Herbert Björklund

  • 1924.01.16 - 2022.12.16

Det är vackrast när det skymmer, All den kärlek himlen rymmer ligger samlad i ett dunkelt ljus, över jorden, över markens hus

Annonser för Herbert Björklund

Dödsannons
Dödsannons
Införd i tidning
Göteborgs Posten
2022-12-31